Borgernært demokrati-forum

Det Mobile Folkemøde

Vi elsker lokalpolitik!

Det Mobile Folkemøde inviterer til debat og folkefest

Det lokale demokrati skal fejres. Den borgernære dialog og udvikling foregår lokalt i landets kommuner, og det vil Det Mobile Folkemøde sætte fokus på.

Det Mobile Folkemøde er et borgernært demokrati-forum, der afholdes hvert år i kommuner landet over.

Det kommunale styre og demokratiet skal tættere på borgere og erhvervsliv. Det Mobile Folkemøde vil sætte lokale ildsjæle, det lokale foreningsliv, kommunalpolitikere og erhvervsliv sammen for at fejre lokaldemokratiet.

Det er ikke nok at pege på politikerne til kommunalvalget hvert fjerde år. Det Mobile Folkemøde vil sætte fokus på, at borgere og erhvervsliv har et selvstændigt ansvar for, at deres samfund trives. Derfor vil Det Mobile Folkemødes nationale advisory board lægge op til en diskussion om et aktuelt tema.

Det Mobile Folkemøde er komplementerende til landets øvrige folkemøder, dialoger og konferencer og vil fra et lokalt udgangspunkt fungere som en katalysator til dialog om tiltag, der skal hjælpe Danmark til at blive et endnu bedre sted at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Hos Det Mobile Folkemøde er det det lokale, der har fokus. Vi forventer ikke deltagelse fra det nationale politiske liv, og debatterne bliver ikke med udgangspunkt i en national debat. Vi vil sætte den lokale dialog forrest ved at holde mindre, men mange møder.

Det er de lokale kræfter, der skal sidde for bordenden ved hvert folkemøde. Der vil blive nedsat et lokalt advisory board, der har til hovedopgave at formulere tre lokalt relevante debatoplæg under det årlige tema.

Den kommunale administration skal invitere samtlige virksomheder, der er registreret i kommunen til at møde op på dagen. Foruden virksomheder bør civilsamfundet, erhvervs- og fritidsorganisationer, institutioner og borgergrupper inviteres til at deltage.

Ved mødet vil borgmesteren byde velkommen til deltagerne og sætte debatten i gang.

Formiddagen afsluttes med, at det lokale advisory board udarbejder et forståelsespapir. Det skal afspejle, hvilke ønsker parterne har til hinanden, og hvad der er blevet diskuteret, og om man er blevet enige om i hvilken retning kommunen skal bevæge sig. Forståelsespapiret vil gå igen i løbet af det politiske år og kan tjene som en guide for deltagerne.

Der findes ikke en ”one-size-fits-all”, men vi kan forhåbentligt trække en masse linjer mellem de forskellige bysamfund.

Når alle møder er overstået, udarbejder Det Mobile Folkemøde en meta-analyse af samtlige møder. Rapporten har til formål at skabe et overblik over det kommunale Danmarks holdninger, ideer og tilgang til årets emner. Den rapport kan være et værktøj til beslutningstagere, der gerne vil komme tættere på det nære liv, og de som er med til at skabe liv og varme i kommuner og byer.

Det er vores håb, at vi med Det Mobile Folkemøde, kan engagere lokale virksomheder og organisationer, sammen med de lokale politikere, i relevante diskussioner og komme frem til enighed om fælles initiativer.

Det er vores mission, at Det Mobile Folkemøde kan sætte gang i en landsdækkende diskussion, om hvordan vi fortsat gør Danmark til et bedre sted at leve, og at flere danskere tager aktiv del i lokalengagementet, tager ansvaret på egne skuldre også, at de små samfund, som er så vigtige for Danmark, fortsat trives.