folkelig borgerinddragelse

Udvikling af det lokale demokrati

Fakta om Det Mobile Folkemøde

Vi vil afholde et årligt event i alle 98 kommuner, hvor vi via borgerinddragelse, via en kreativ mødeform inddrager alle, og vi vil sikre de unges deltagelse i den lokale demokratiudvikling.

En dag hvor kommunen, politikerne, erhvervslivet, borgerne, organisationerne og institutionerne, sætter fokus på hvordan vi kan sikre lokal udvikling og vækst.

Vi skal udvikle og styrke det lokale demokrati, mens vi samtidig styrker væksten og udviklingen i lokalområdet

Folkeligt og nærværende

Ved at afholde det lokalt i kommunen, sikre vi nærværet, og giver en grund til at deltage aktivt i dagen. Det sker også via det folkelige, da det bliver et folkemøde tilpasset og tilegnet lokalområdet.

Rammerne bliver som i gamle dage, hvor man mødes ved gadekæret til en dialog om hvordan vi sammen kan gøre en forskel, men formen er mere inddragende og involverende.

Lokal forankret gennem borgerinddragelse

Ved at sikre at det er lokalt relevant, og ved at indbyde til en tidlig dialog med alle involverede parter, vil vi sammen med uvildig journalistisk støtte, sikre at det er de relevante emner der tages en dialog om.

For at sikre den løbende dialog mellem møderne, stiller Det Mobile Folkemøde en platform til rådighed, som sikrer at der automatisk bookes en-til-en kaffemøder mellem de erhvervsdrivende der ønsker dette. Hertil kommer at både embedsværket og politikerne også har mulighed for at indgå i dette, der skal sikre en opfølgning og en løbende dialog med det lokale erhvervsliv frem til næste møde.

Styrkelse af nærdemokratiet

Det er gennem et velfungerende nærdemokrati at man sikrer den største vækst, hvor man sammen kan finde de løsninger som sikre væksten. Derfor er nærdemokratiet en af de vigtigste grundpiller for at kunne udvikle lokalsamfundet, sikre erhvervsudvikling, den lokale bymidte og andre lokale tiltag.

Det er også gennem nærdemokratiet at man kan finde de utraditionelle løsninger, samarbejder mellem de unge, ildsjæle, kommunen, erhvervslivet, foreninger, organisationer og institutioner.

Ungeinddragelse og Iværksætteri

Ved at lave en event form, som tiltaler de unge, og ved at involverer dem i dagen, kan vi få en øget inddragelse af de unge i lokaldemokratiet, og få dem engageret i udviklingen af deres lokalområde.

Dette kan også være med til at styrke ”tiltrækningen”, altså at det bliver mere naturligt at de unge vender ”hjem” efter endt uddannelse m.m., det sker når de har et stort tilhørsforhold til deres ”hjemstavn”.

Den lokale demokratimodel er grundlaget for dagen

Ved at sikrer at alle kan komme til orde, får vi også en større lokal involvering, og ved at bruge modellen har vi en proces, som er transperant, gennemskuelig og forståelig, der sikrer hvilke emner der tages op.

Netop de lokale emner, at det ikke er Tordenskjolds soldater der udvælger emnerne, er med til at sikre den lokale involvering, og styrker dermed det lokale demokrati.

Hvem er interessenterne for Det Mobile Folkemøde?