Mød vores idlsjæle

Bestyrelsen

Det Mobile Folkemøde søger flere bestyrelsesmedlemmer. Klik her og se vores åbne opslag.

Henrik Hahn-Nissen

Henrik Hahn-Nissen er særlig rådgiver og direktør i Influenter, hvor han rådgiver virksomheder inden for de fleste brancher, og han har sin daglige gang på Christiansborg. Henrik har gennem mange år opbygget et solidt politisk netværk, og han har en stærk passion for politisk interessevaretagelse.

Henrik har grundlagt flere virksomheder og startede sin første virksomhed som 14-årig. Gennem sit professionelle liv har Henrik opbygget en solid forretningsforståelse; han har selv stået med de fleste udfordringer og har selv gennem årene begået de fleste begynderfejl, som erhvervsdrivende kan begå.

Hvorfor DMFM?

Styrkelse af et lokalsamfund, kræver at man står sammen, at man tager ansvar – og det er netop det som DMFM skal sikre, at man som borger, virksomhed, instituation, eller organisation tager ansvar for at sikre lokal udvikling for SMVer, at vi sammen sikre at der er butikker i byen, at der er en købmand – men det kræver vi står sammen, men ofte er det alene rammerne og viden om dette, der skal til. Derfor vil DMFM give rammerne for at man sammen, kan tage ansvaret for ens lokalområde. Som jeg altid har lært, vil du have et stærkt lokalområde, så er du nød til at bidrage!

Hvad bringer jeg med ind i DMFM?

Et kæmpe netværk af politiske kontakter og en kommerciel indstilling, der er gennemsyret af solid forretningsforståelse, der kan bidrage til at DMFM får et stabilt fundament til at løse både en samfundsmæssig opgave og til gavn for medlemmerne. Hertil kommer et mangeårigt arbejde med det erhvervspolitisk, iværksætterpolitiske og ikke mindst borgerinddragelse.

Grethe Pihl Jensen

Grethe Pihl Jensen er partner i rådgivningsfirmaet Pihl & Østergaard hvor hun er oplægsholder, underviser og hjælper SMV’er med bæredygtig forretningsudvikling, strategi og kommunikation om bæredygtighed. Tidligere har hun arbejdet som projektleder og formidler bl.a. hos Region Midts Turismeudviklingsselskab og Innovation Lab og har senest været projektleder på skabelsen af det helt nye byområde Kildebjerg Ry – en udvidelse af Ry by med hele 40% – som har et stort fokus på den omgivende natur, borgerinddragelse og samarbejdet mellem kommune og virksomhed. Hun har mere end 20 års erfaring i kommunikation, salg, projektledelse og undervisning med baggrund i bæredygtigheds, oplevelsesøkonomi- og tech-branchen.

Hvorfor DMFM?

Demokratiet er under pres – og det mærker vi også her i landet. Vores samfund ændrer sig, informationskanalerne ændrer sig, truslen fra fake-news, velfærdskrisen og klimakrisen skaber splittelser i vores samfund. Vi har brug for at få bragt demokratiet, interessen og ansvaret for det ud i lokalsamfundene. Her spiller DMFM en afgørende rolle, som en genopfindelse af fortidens tingsteder, hvor det borgernære demokrati blev grundlaget for det Danmark, vi kender i dag.

Hvad bringer jeg med ind i DMFM?

Min baggrund i innovative og lidt skæve virksomheder giver mig ofte en anderledes indgangsvinkel, gode ideer og nye måder at anskue opgaver på. Konkret bidrager jeg med strategisk og taktisk viden om praktisk organisering, kommunikation, vidensdeling og borgerinddragelse, samt et bredt fagligt og geografisk netværk. Og så tager jeg mit altid gode humør og skæve humor med ind i DMFM. Det skal være både sjovt og spændende at deltage i vores allesammens demokrati!

Steen Michael Asgreen

Steen er direktør i Asgreen Consulting ApS hvor han rådgiver startup- og vækstvirksomheder om forretningsudvikling med fokus på at have styr på sin virksomhedsstruktur, sikre den nødvendige finansiering, opstilling af ESG målsætninger og hvordan den grønne omstilling bliver en naturlig del af dagligdagen i både offentlige og private virksomheder. Steen hjælper endvidere med etablering af advisory board eller bestyrelser. 

Steen har en finansiel bank- og ledelsesuddannelse fra Finanssektorens Uddannelsescenter og arbejdet i en række danske banker og senest 12 år som erhvervskundechef og netværkschef i Vækstfonden.

Hvorfor DMFM?

Det lokale samspil mellem kommune, virksomheder, foreningsliv og borgerne er i den grad under pres i disse år – sammenhængskræften er udfordret. DMFM er en mulighed for at skabe en fysisk ramme til at styrke sammenspillet lokalt og regionalt. Vi leverer en effektiv mulighed for at styrke samspillet ikke bare en eller to dage om året, men også muligheder for selv at arbejde videre med de udvalgte temaer bagefter.

Et levende demokrati, et aktivt lokalmiljø og fremtidssikrede arbejdspladser kommer desværre aldrig af sig selv – det kommer fordi aktive mennesker tager et aktiv valg om at gøre en forskel i deres nærområder. Det Mobile Folkemøde vision er: ”at sætte gang i en landsdækkende diskussion om hvordan vi fortsat gør Danmark til et bedre sted at leve, og at flere danskere tager aktiv del i lokalengagementet, tager ansvaret på egne skuldre og at de små samfund, som er så vigtige for Danmark, fortsat trives”

Hvad bringer jeg med ind i DMFM?

Jeg har arbejdet med frivillige og ulønnede foreninger i hele mit liv, hvor lysten til at gøre en stor forskel for sig selv og andre har været den vigtigste drivkraft. Jeg har stået i spidsen af både faglige, sociale og politiske frivillige organisationer. Jeg bringer gerne mit store netværk og mange kontakter i spil for at finde den helt rigtige løsning for at få ting til at lykkedes. Jeg tror helt grundlæggende på den fælles værdi mellem kommunen, de frivillige foreninger, lokale virksomheder og borgerne er nøglen til et godt lokalsamfund også i fremtiden.

Jeg glæder mig til at stå i spidsen for at få udbredt visionen bag Det Mobile Folkemøde i hele Danmark.

Anders Aagaard

Anders Aagaard er advokat og partner i Aumento Advokatfirma. Anders rådgiver danske og udenlandske virksomheder indenfor en række brancher. Anders har 35 års erfaring inden for det juridiske og ledelsesmæssige univers, og deltager i bestyrelsesarbejdet i en række virksomheder, ligesom han er sparringspartner for ledelsen i en række virksomheder.

Anders har bistået i forbindelse med stiftelsen og udviklingen af en række virksomheder med fokus på blandt andet strategiudvikling og governance.

Hvorfor DMFM?

Det Mobile Folkemøde skaber en platform, som binder Danmark sammen, og som kan bidrage til udviklingen af vores demokrati, vores virksomheder og vores foreninger, og som kan engagere borgerne i udviklingen af vores lokalsamfund og dermed landet. Jeg ser frem til at være en del af DMFM og være med på den rejse, som DMFM er sat i verden for at organisere.

Hvad bringer jeg med ind i DMFM?

Mit bidrag til DMFM vil være at bringe mit netværk ind i foreningen og supportere direktionen i dens daglige virke. Jeg vil også bidrage i bestyrelsens overvejelser og beslutninger om at fremme foreningens og dens interesser bedst muligt.